Quất Lâm – Giao Thủy

 

Quất Lâm – Giao Thủy

phía tây bãi tắm phía đông bãi tắmchợ hải sản

gian hàng bán đồ khô