Quất Lâm – Giao Thủy

 

Quất Lâm – Giao Thủy


phía tây bãi tắm
phía đông bãi tắmchợ hải sản


gian hàng bán đồ khô